Shopping cart: 0 toode(t) - 0.00€
Language: en et ru
Social Networks: Web Developer: Создание Интернет магазина

Üldtingimused

E-poes kate.ee

1. Tingimuste ulatus ja kehtivus

1.1. Tingimused kehtivad kõigi isikute ja ostukeskkonna kate.ee (edaspidi kate.ee e-pood) omanik Copertina BAO OÜ vahel kate.ee e-poe vahendusel toodete ostmisel tekkivate õigussuhete kohta.
1.2. Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad kate.ee e-poe vahendusel toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.
1.3. Copertina BAO OÜ on õigustatud Kate.eei e-poe arengust tulenevalt ning e-poe parema ja turvalisema kasutamise huvides käesolevaid tingimusi ja hinnakirja muutma ning täiendama. Tingimuste ning hinnakirja muudatustest ja täiendustest teatatakse interneti leheküljekate.ee kaudu. Tingimuste ja hinnakirja muudatused ning täiendused jõustuvad vastava muudatuse või täienduse avaldamisest interneti leheküljel kate.ee.

2. Hinnad

2.1. kate.ee e-poe hinnad kehtivad pärast avalikustamis veebileheküljel kate.ee.
2.2. Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu.
 
3. Tellimuse vormistamine

3.1. Ostukorv luuakse vähemalt ühe toote lisamisel ostukorvi.  
3.2. Ostukorvis olevate toodete kogust võib muuta. Olge tellija andmete ja tellimuse kinnituse lehekülgedel olevate lahtrite täitmisel tähelepanelik, sest selle informatsiooni täpsusest ja õigsusest sõltub Teie poolt ostetud toodete kiire ja häireteta kohaletoimetamine.
3.3. Toodete müügileping loetakse sõlmituks (Lepingu jõustumine) arvates tellimuskinnituse järgi tasumisele kuuluva summa laekumisest Copertina BAO OÜ arvelduskontole.
 
4. Toodete eest tasumine

4.1. Makse sooritamiseks valige tellimuse vormistamise leheküljel endale sobiv makseviis.
4.2. Toodete eest saate tasuda:
1) Internetipanga kaudu. Tellimuse kinnituse leheküljest saab siseneda Swedpanga
2) Arve alusel – Klikkides tellimuse kinnituse leheküljel „maksa arvega“ – mille järel arve saadetakse Teie e-posti aadressile
4.3. Teie tellimus tühistatakse juhul, kui Te ei ole 5 tööpäeva jooksul ostusummat tasunud.

5. Toodete tarne

5.1. Peale Lepingu jõustumist vastavalt Tingimuste punktile 3.3. Tellitud kaup toimetatakse lähimasse postasutusse või pakkiautomaati Teie poolt tellimuse vormistamisel märgitud aadressile. 
5.2. Laosolevate kaupade tarne tavaliselt on  3-7 tööpäeva, üldjuhul hiljemalt 2 nädalat peale arvel olevat summat Copertina BAO OÜ arvelduskontole laekumist.
5.3. Juhul, kui Teie poolt tellitud toodet ei ole laos ja see tuleb tehasest tellida siis tarneaeg on 8–12 nädalat..
5.4. Palun jälgige tellimuse vormistamisel esitatavate kontaktandmete õigsust, et vältida viivitust ja hilisemaid arusaamatusi toodete kohaletoimetamisel.
5.5. Tooted saadetakse Teile koos arvega. Enne saatelehe allkirjastamist soovitame tungivalt Teil toodete pakend üle vaadata ja selle väliste vigastuste korral märkida kulleri saatelehele sellekohane märkus. Palume Teid vigastatud pakendiga tootest teatada elektronposti aadressile info@kate.ee.ee või helistage Copertina BAO OÜ telefonile. Transpordi käigus vigastatud  tooted vahetatakse välja.

6. Tellimuse tühistamine ja toote tagastamine

6.1. Teil on õigus peale toodete eest tasumist kuid enne toodete kohaletoimetamist oma tellimus tühistada, saates kate.eei e-poe elektronposti aadressile info@kate.ee vastava  teate kus tuleb näidata tellimuse number ning oma panga arvelduskonto number või helistades Copertina BAO OÜ veebileheküljel olevale kontakttelefonile.
6.2. Peale toodete kättesaamist on Teil 15 päeva aega toodetega tutvumiseks. Kui ostetud kaup Teile mingil põhjusel ei sobi, siis on Teil võimalus 15 päeva jooksul toode tagastada, saates kate.eei e-poe aadressile info@kate.ee vastava teate koos tellimuse numbriga , oma panga arvelduskonto numbriga ning saates tagastatav toode originaalpakendis Meie aadressile
Copertina BAO OÜ
Peterburi mnt. 90F,
11415 Tallinn, Eesti
6.3. Tellimuse tühistamisel vastavalt punktile 6.1  juhul või tellimusest taganemise korral vastavalt punktile 6.2 tagastatakse Teile toodete eest tasutud summa millest klient kannab toote laost ning lattu saatmisega seotud kulud. Raha kanname tagastatud toote eest tagasi Teie arvelduskontole hiljemalt 30 päeva jooksul pärast tagastatava toote  jõudmisest meieni
6.4. Tagastatav toode peab olema komplektne (sisaldama kõiki tootepakendis sisaldunud esemeid). Kui toode on ostetud kampaania korras, kus kaubale on lisatud veel mõni toode, tuleb Teil tagastada kogu komplekt (st. Kõik kaasa saadetud  tooted).
6.5. kate.eei e-poel on õigus nõuda kliendilt tagastatava toote transpordikulud  ning selles mahus tagastavast summast maha võtta.
6.6. Kui tagastatav toode (ja toote pakend) on halvenenud ja halvenemine on põhjustatud (I) asjaoludest, mis ei ole tingitud Copertina BAO OÜ; ning (II) toote mittesihipärase kasutamise tulemusena, on Copertina BAO OÜ-l õigus tasaarvestada toote väärtuse vähenemist Teie poolt toote eest tasutud ning Teile tagastamisele kuuluvast summast. Tasaarvestamiseks saadab Copertina BAO OÜ Teile tasaarvestamise avalduse Teie poolt tellimuse vormistamisel teatatud e-posti aadressile. Juhul, kui Te ei ole nõus tasaarvestamise teates näidatud väärtuse vähenemisega, on Teil õigus kaasata toote väärtuse vähenemise kindlakstegemiseks sõltumatu ekspert. Ekspertiisiga seotud kulud jagatakse pooleks Teie ja Copertina BAO OÜ vahel, v.a juhul, kui ühe poole seisukoht osutub ilmselt põhjendamatuks. Sellisel juhul kannab ekspertiisiga seotud kulud pool, kelle seisukoht osutus ilmselt põhjendamatuks.
 
7. Garantii ja nõuetele mittevastavate toodete tagastamine

7.1. Copertina BAO OÜ ei vastuta:
1) Kliendi süül toote halvenemise/kahjustumise eest;
2) Puuduste eest, mis on tekkinud toote mittekorrapärase kasutamise tagajärjel;
3) Toote normaalse füüsilise kulumise eest tavalise kasutamise korral.
7.2. Toote nõuetele mittevastavuse või puuduse korral on Teil õigus nõuda toote asendamist nõuetele vastava ja puudusteta toote vastu või taganeda tellimusest ja tagastada nõuetele mittevastav toode Copertina BAO OÜ-le.
7.3. Nõuetele mittevastava toote tagastamise korral kantakse toote eest tasutud summa Teie poolt antud pangakontole hiljemalt 30 päeva jooksul alates toote tagastamise hetkest.
7.4. Lisaks garantiist tulenevatele õigustele on Teil ka muud Eesti Vabariigi seadusest tulenevad õigused.
 
8. Vastutus ja vääramatu jõud

8.1. Copertina BAO OÜ vastutab Teie ees ja Teie vastutate Copertina BAO OÜ ees teisele poolele käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.
8.2. Copertina BAO OÜ ei vastuta Teile tekitatud kahjude eest või toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või toote kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida Copertina BAO OÜ ei saanud mõjutada ning mille saabumist Copertina BAO OÜ ei näinud ette ega võinud ette näha (vääramatu jõud).
 
9. Muud tingimused

9.1. Kõiki Kate.eei e-poe külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Krüptitud andmesidekanal pankadega tagab ostu sooritaja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse. Ka Copertina BAO OÜ-l puudub neile juurdepääs.
9.2. Käesolevates tingimustes eraldi lahendamata küsimustes lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.
9.3. Teie ja Copertina BAO OÜ vahel seoses kate.eei e-poe vahendusel toodete tellimise ja ostmisega tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Teil õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või Tallinna Linnakohtusse. Vaidluste lahendamisel lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.
 
10. Diskleimer
10.1.  Toodete hinnad ning saadavus võivad muutuda ette teatamata.
10.2. Tootepildid on illustratiivse tähendusega.

Toote infot kontrollitakse ja täiustatakse regulaarselt. Kui Teie olite märganud ebatäpsused toodete kirjeldamisel või muud puudused, palume teatada meid helistades veebi leheküljel olevatele numbritele või saates meile e-kirja aadressile info@kate.ee

ENNE OSTU SOORITAMIST TEIL ON ALATI VÕIMALUS KONTROLLIDA TOOTEINFO TÄPSUST MEIE SPETSIALISTIDE KÄEST.